İçeriğe geç

Çalışma Alanlarım

Aile Danışmanlığı

Aile danışmanlığı aile içinde yaşanan problemi, aile bireylerini de sürece katarak anlamaya çalışmaktır.

Çocuk ve ergenlerin yaşadığı problemleri aile sistemi içinde ele almak oldukça önemlidir. Aile içindeki konumunu belirlemeden çocuğu- ergeni anlamak mümkün değildir.

Etkili bir danışmanlık süreci için çocuk ve gençler aile sisteminde ele alınmalı ve aile tutumları göz önünde bulundurulmalıdır.

Terapi sürecinde danışanın terapistine güven duyması, kendini açması, seanslara gönüllü gelmesi terapinin işlevselliğini arttırır.

Çocuk ve ergen terapisi sürecinde çocuğun- ergenin mahremini korumak etik çalışan bir terapist için en önemli noktadır.

Terapi sürecinde uygun ve gerekli olan kısmı aile ile paylaşmak çocuğun- gencin güven duygusuna zarar vermemek ve onu koruyabilmek için gereklidir.

Tuvalet Eğitimi

Tuvalet eğitimine başlama yaşı genel olarak 2-2.5 yaşlarına tekabül etse de tuvalet eğitimine başlamak için kesin olarak bir yaş belirlemek doğru değildir; çünkü her çocuk farklı gelişim özellikleri göstermektedir. Tuvalet alışkanlığı kazandırırken aileler ve çocuklar zorlanabilir. Kaka tutma, çiş tutma ya da uygunsuz yere bırakma problemleri görülebilir. Bu yüzden bir çocuk psikoloğundan destek almak gerekebilir.

Uyku Problemleri

Bir çocuğun gelişimi için en önemli ihtiyaçlardan biri uykudur. Çocuklar bebeklikten itibaren değişen uyku ihtiyacı içindedirler. Altı aylık bir bebekle 2 yaşındaki bir çocuğun uyku ihtiyacı birbirinden farklıdır. Bebekliğinden itibaren uyku düzeni oluşturmak erken çocukluk döneminde ki uyku alışkanlıklarını da etkileyecektir. Uyku alışkanlığı kazandırılırken çocukların bireysel özellikleri ve ihtiyaçları göz önüne alınmalıdır.

Anneden Ayrılma Korkusu

Bebek, anne rahmine düştüğü anda anne ile ayrılmaz bir bütünlük içindedir. Doğumla birlikte bedensel olarak ayrılsalar da ruhsal ve duygusal bakımdan aynı zihni paylaşırlar. Bebek dünyaya geldiğinde savunmasız ve ihtiyaçlarını karşılayamaz haldedir bu yüzden de bakıma ihtiyaç duyar. İyi anne bebeğinin ihtiyaçlarını doğru okuyan ve karşılayan kişidir. Bebeğin büyümesi ile birlikte yavaş yavaş anneden ayrılması ve bireyselleşmesi sağlıklı olandır. Burada annenin bebeğinin bireyselleşme ihtiyacını fark etmesi ve sağlıklı ayrılması çocuğun bireysellik mücadelesine katkı sağlayacaktır. Fakat bazen durum beklenen gibi olmaz ve anne ve bebek sağlıklı bir ayrılma yaşayamazlar ve güvenli bağlanamadıkları için güvenli ayrılmada gerçekleşemez. Güvenli bağlanamayan ve ayrılamayan çocuklar annelerinden ayrılmakta çok zorlanır, hep anneyi görmek ve dokunmak isterler,anneden uzaklaştıklarında ağlama nöbetleri geçirebilirler.

 

Anne Baba Tutumları

Sosyal öğrenme modeline göre çocuk davranış kazanırken çevresel faktörlerden etkilenmektedir. Anne ve babaların tutum ve davranışları çocuk için örnek alacağı rol modeldir. Anne ve babalarda kendi ebeveynlerinden etkilenerek rol model oluştururlar. Yadsınamayan ve engellenemeyen bu aktarımsal geçiş çocukların kişilik gelişimlerini, özgüvenlerini ve sosyal yaşantılarını etkilemektedir.

Kardeş Kıskançlığı

Aileye yeni bir çocuk katıldığında aile içi roller değişmektedir. Anne ve babalar yeniden anne-baba olmanın heyecanını yaşarken, dünyaya gelen ilk çocuk ablalık ve ağabeylik rolleri kazanır. Aile içi ilişkilerde yeniden yapılanmayı gerektiren bu duruma alışma sürecinde çocuklar zorlanabilirler. Aile içinde kardeşler arası kalitesi hem ailenin huzuru mutluluğu hem de çocukların gelişimi için önemlidir.

Anne-baba tutumları, kardeş sayısı, yaş farkları kardeşler arası ilişkileri etkileyen faktörlerdendir.

Oyuncak Seçimi

Oyun ve oyuncaklar çocukların dış dünyayı keşfetmesinde önemli bir rol oynamaktadır. Çocuk oyun ve oyuncak yardımıyla gerçek dünyanın provasını yapar. Onun için çok önemli olan bu deneyimleri kazanırken çocukların; kişilik özelliklerini, zekâ ve fiziksel özelliklerini, ilgili oldukları alanları bilinçli bir şekilde belirleyerek yardımcı olmak mümkündür.

Özgüven Problemi

Özgüven tüm bireyler için temel ve çok önemli bir duygusal gerekliliktir. Çocukların özgüven gelişiminde aile tutumlarının ve sosyal çevrenin önemli bir rolü vardır. Çocuğun duygusal ve fiziksel ihtiyaçlarının yeterince iyi karşılanması ve güvenli sınırların konulması çocuğun özgüven gelişimine olumlu katkı sağlayacaktır.

Sınır Koyma

Disiplin ve Sınır ihtiyacı çocuğun kendini güvende hissedebilmesi için çok önemlidir. Çocuğun sosyal çevrenin kurallarını öğrenebilmesi ve uyum gösterebilmesi için kural ve sınırlarla ilgili anne ve babanın rehberliğine ihtiyacı vardır. Kuralsız bir evde büyüyen çocuklar okul döneminde kurallara uymakta zorlanırlar ve uyum sorunları yaşayabilirler. Çocuğa sınır koyarken çok katı tutumlar içine girmekte en az sınırsızlık kadar tehlikelidir. Kurallar ve sınırlar çocuğun gelişim özelliklerine uygun ve ihtiyaçlarına yönelik olmalıdır. Konulan kurallar ihtiyaç dâhilin de değilse çocuğun engellenmişlik duygusunu arttırır.

Ders Çalışma Alışkanlıkları

Akademik (okul) hayatın sorumluluklarıyla çocuğun baş edememesi ve ödevlerini yaparken zorlanması sık karşılaşılan problemlerdendir. Uygun çalışma ortam ve koşullarının gerçekleşmemesi, çocuğun öğrenme sorunu ve dikkat eksikliği yaşaması, ailenin ve öğretmenin çocuğun öğrenme alanlarına yardımcı olamaması bu soruna sebep olabilmektedir. Yaşanılan problemin kaynağını anlayabilmek için gerekli değerlendirmeler yapılmalıdır.

Sınav Kaygısı

Öğrencilerin sınav öncesi ve sınav anında yoğun kaygı yaşama durumudur. Bu kaygı olması gereken heyecan duygusundan daha yoğun ve zorlayıcıdır. Sınav kaygısı yaşayan öğrenci mide bulantısı, baş dönmesi, baygınlık, ateş gibi strese bağlı olan somatik belirtilerde gösterebilir. Öğrencinin yaşam kalitesinin artması ve gerçek akademik potansiyelini kullanabilmesi için kaygısını kontrol etme becerisi kazanması gerekir.

Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu

Dikkat eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu(DEHB) genelde okulla başlamayla birlikte teşhis konulan bir bozukluktur. Üç tipte incelenmektedir.

Dikkat Eksikliği: dikkatte bozulma
Hiperkativite: aşırı hareketlilik
Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluk (Birleşik Tip):Dikkat eksikliği ve hiperaktivite birlikte görülür.
En az iki ortamda aynı belirtilerin gözlenmesi, çocuğun-gencin günlük hayatını olumsuz yönde etkilemesi, belirtilerin en az 6 aydır devam etmesi bu bozukluğu değerlendirirken göz önünde bulundurulmalıdır.

Dürtü Kontrol Bozukluğu

Dürtü kişinin içinden geldiği şekilde davranmasıdır. Ancak sosyal yaşam alanlarında dürtülerimizi kontrol ederek davranışlarımızı yönetmemiz gerekmektedir. Dürtü kontrol bozukluğu yaşayan çocuklar ve ya gençler dürtülerini kontrol etmekte zorlandıkları için davranış ve uyum bozuklukları yaşamaktadırlar.

 

Özel Öğrenme Güçlüğü

Çocuğun normal veya üstün zeka potansiyeline sahip olmasına rağmen okuma-yazma, matematik öğrenme gibi çeşitli alanlarda problem yaşaması ve yaşadığı problemlerden günlük hayatının etkilenmesi sorunundur. Başarısızlık algısı çocukta bir süre sonra ruhsal problemlere sebep olmaktadır.

 

Davranış Bozuklukları

Uyum ve davranış bozuklukları, çocuğun çeşitli ruhsal ve bedensel çatışmalarının davranışa yansımasıdır. Hırçınlık, saldırganlık, öfke kontrolünde zorlanma, yalan söyleme, bir şeyleri izinsiz alma, küfür davranış bozukluklarına örnek sayılabilir.

Ergenlik Dönemi Sorunları

Ergenlik insan hayatındaki en önemli gelişim evrelerinden biridir. Ergen, çocukluğu terk etmenin hüznünü yaşarken yetişkin olmak içinde bireysel kararlar vermenin heyecanını ve endişesini yaşar.

Bu önemli yaşamsal kriz döneminde ergenler en çok ailelerinin desteğine ihtiyaç duyarlar. Yaşadıkları değişime uyum sağlamaya çalışırken aile içinde için de çeşitli çatışmalar yaşanabilir. Ergenin yaşadığı stres sadece aile ile sınırlı kalmaz. Bir gruba ait olma isteği, fiziksel değişimlere uyum göstermek ve benlik arayışı çabaları ergenin ruhsal durumunu etkileyebilen faktörlerdendir.

 

Demo Content

 

Demo Content